BHV

BHV staat voor Bedrijfs Hulp Verlening, en de naam spreekt haast al voor zich.
Het goed opleiden van personeel kan van levensbelang zijn wanneer zich een calamiteit voordoet. Op zulke momenten moet je op je BHV-ers kunnen vertrouwen. Deze basis-cursus BHV bereidt medewerkers voor op incidenten die zich op de werkvloer kunnen voordoen.

Onderdelen die aan bod zullen komen:

  • levensreddende handelingen op het gebied van Eerste Hulp,
  • brandbestrijding,
  • ontruiming
  • communicatie en alarmering.

Cursus en certificering volgens het NIBHV