RI&E

Weet u dat elke werkgever die minimaal 1 werknemer in dienst heeft verplicht is een RI&E te hebben ? Daarmee bedoelen we een Risico Inventarisatie & Evaluatie inclusief een Plan van Aanpak en daarbij horend een BHV-plan.

Moeilijk ? Nee hoor, maar je bent wel verplicht om de veiligheid van je personeel en bezoekers te waarborgen, dus het is belangrijk om dit door de juiste mensen te laten opstellen, en te laten toetsen door vakmensen.

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een RI&E of het bijstellen van een RI&E en Plan van Aanpak door samen te werken met veiligheidskundigen die verstand van zaken hebben.